Forum und email
SDO_Model_Type::isAbstractType

SDO_Model_Type::isAbstractType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::isAbstractType --  Test to see if this SDO_Model_Type is an abstract data type

Popis

bool SDO_Model_Type::isAbstractType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see if this SDO_Model_Type is an abstract data type. Returns TRUE if this type is abstract, that is, no SDO_DataObject of this type can be instantiated, though other types may inherit from it.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if this type is an abstract data type, otherwise returns FALSE.