Forum und email
SDO_Model_Type::isDataType

SDO_Model_Type::isDataType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::isDataType --  Test to see if this SDO_Model_Type is a primitive data type

Popis

bool SDO_Model_Type::isDataType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see if this SDO_Model_Type is a primitive data type. Returns TRUE if this type is a primitive data type, otherwise returns FALSE.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if this type is a primitive data type, otherwise returns FALSE.