Forum und email
SDO_Model_Type::isInstance

SDO_Model_Type::isInstance

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::isInstance --  Test for an SDO_DataObject being an instance of this SDO_Model_Type

Popis

bool SDO_Model_Type::isInstance ( SDO_DataObject data_object )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test for an SDO_DataObject being an instance of this SDO_Model_Type. Returns TRUE if the SDO_DataObject provided is an instance of this SDO_Model_Type, or a derived type, otherwise returns FALSE.

Seznam parametrů

data_object

The SDO_DataObject to be tested.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if the SDO_DataObject provided is an instance of this SDO_Model_Type, or a derived type, otherwise returns FALSE.