Forum und email
SDO_Model_Type::isOpenType

SDO_Model_Type::isOpenType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::isOpenType --  Test to see if this type is an open type

Popis

bool SDO_Model_Type::isOpenType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see if this type is open. Returns TRUE if this type is open, otherwise returns FALSE. An SDO_DataObject whose type is open can have properties added to them which are not described by the type. This capability is used to support working with XML documents whose schema support open content, such as that defined by an <xsd:any> element.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if this type is open, otherwise returns FALSE.