Forum und email
SDO_Model_Type::isSequencedType

SDO_Model_Type::isSequencedType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::isSequencedType --  Test to see if this is a sequenced type

Popis

bool SDO_Model_Type::isSequencedType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see if this is a sequenced type. Returns TRUE if this type is sequence, otherwise returns FALSE. Sequenced types can have the ordering across properties preserved and can contain unstructured text. For more information on sequenced types see the section on Working with Sequenced Data Objects.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if this type is sequence, otherwise return FALSE.