Forum und email
SDO_Sequence::getProperty

SDO_Sequence::getProperty

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Sequence::getProperty --  Return the property for the specified sequence index.

Popis

SDO_Model_Property SDO_Sequence::getProperty ( int sequence_index )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Return the property for the specified sequence index.

Seznam parametrů

sequence_index

The position of the element in the sequence.

Návratové hodnoty

An SDO_Model_Property. A return value of NULL means the sequence element does not belong to a property and must therefore be unstructured text.

Errors/Exceptions

SDO_IndexOutOfBoundsException

Thrown if the sequence index is less than zero or greater than the size of the sequence.