Forum und email
session_pgsql_status

session_pgsql_status

(PECL)

session_pgsql_status -- Get current save handler status

Popis

array session_pgsql_status ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.