Forum und email
session_pgsql_set_field

session_pgsql_set_field

(PECL)

session_pgsql_set_field -- Set custom field value

Popis

bool session_pgsql_set_field ( string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

value

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.