Forum und email
session_pgsql_reset

session_pgsql_reset

(PECL)

session_pgsql_reset -- Reset connection to session database servers

Popis

bool session_pgsql_reset ( void )

Reset the connection to the session database servers.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.