Forum und email
session_pgsql_get_field

session_pgsql_get_field

(PECL)

session_pgsql_get_field -- Get custom field value

Popis

string session_pgsql_get_field ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.