Forum und email
sqlite_fetch_object

sqlite_fetch_object

(PHP 5)

sqlite_fetch_object

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->fetchObject

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->fetchObject -- Fetches the next row from a result set as an object

Popis

object sqlite_fetch_object ( resource result [, string class_name [, array ctor_params [, bool decode_binary]]] )

Object oriented style (method):

class SQLiteResult {

object fetchObject ( [string class_name [, array ctor_params [, bool decode_binary]]] )

}class SQLiteUnbuffered {

object fetchObject ( [string class_name [, array ctor_params [, bool decode_binary]]] )

}

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.