Forum und email
sqlite_fetch_single

sqlite_fetch_single

(PHP 5)

sqlite_fetch_single

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteResult->fetchSingle

(no version information, might be only in CVS)

SQLiteUnbuffered->fetchSingle -- Fetches the first column of a result set as a string

Popis

string sqlite_fetch_single ( resource result [, bool decode_binary] )

Object oriented style (method):

class SQLiteResult {

string fetchSingle ( [bool decode_binary] )

}class SQLiteUnbuffered {

string fetchSingle ( [bool decode_binary] )

}

sqlite_fetch_single() is identical to sqlite_fetch_array() except that it returns the value of the first column of the rowset.

This is the most optimal way to retrieve data when you are only interested in the values from a single column of data.

Seznam parametrů

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

decode_binary

Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Příklady

Příklad 1. A sqlite_fetch_single() example

<?php
if ($dbhandle = sqlite_open('mysqlitedb', 0666, $sqliteerror)) {

    
$sql = "SELECT id FROM sometable WHERE id = 42";
    
$res = sqlite_query($dbhandle, $sql);

    if (
sqlite_num_rows($res) > 0) {
        echo
sqlite_fetch_single($res); // 42
    
}
    
    
sqlite_close($dbhandle);
}
?>