Forum und email
stats_covariance

stats_covariance

(PECL)

stats_covariance -- Computes the covariance of two data sets

Popis

float stats_covariance ( array a, array b )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

b

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity