Forum und email
stats_den_uniform

stats_den_uniform

(no version information, might be only in CVS)

stats_den_uniform -- Not documented

Popis

float stats_den_uniform ( float x, float a, float b )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

a

Its description

b

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity