Forum und email
stats_dens_exponential

stats_dens_exponential

(PECL)

stats_dens_exponential -- Not documented

Popis

float stats_dens_exponential ( float x, float scale )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

scale

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity