Forum und email
stats_dens_f

stats_dens_f

(PECL)

stats_dens_f -- 

Popis

float stats_dens_f ( float x, float dfr1, float dfr2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

dfr1

Its description

dfr2

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity