Forum und email
stats_dens_pmf_hypergeometric

stats_dens_pmf_hypergeometric

(PECL)

stats_dens_pmf_hypergeometric -- 

Popis

float stats_dens_pmf_hypergeometric ( float n1, float n2, float N1, float N2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

n1

Its description

n2

Its description

N1

Its description

N2

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity