Forum und email
stats_dens_pmf_poisson

stats_dens_pmf_poisson

(PECL)

stats_dens_pmf_poisson -- Not documented

Popis

float stats_dens_pmf_poisson ( float x, float lb )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

lb

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity