Forum und email
stats_dens_t

stats_dens_t

(PECL)

stats_dens_t -- Not documented

Popis

float stats_dens_t ( float x, float dfr )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

dfr

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity