Forum und email
stats_dens_weibull

stats_dens_weibull

(PECL)

stats_dens_weibull -- Not documented

Popis

float stats_dens_weibull ( float x, float a, float b )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

a

Its description

b

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity