Forum und email
stats_harmonic_mean

stats_harmonic_mean

(PECL)

stats_harmonic_mean -- Returns the harmonic mean of an array of values

Popis

number stats_harmonic_mean ( array a )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity