Forum und email
stats_rand_gen_chisquare

stats_rand_gen_chisquare

(PECL)

stats_rand_gen_chisquare -- Generates random deviate from the distribution of a chisquare with "df" degrees of freedom random variable.

Popis

float stats_rand_gen_chisquare ( float df )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

df

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity