Forum und email
stats_rand_gen_exponential

stats_rand_gen_exponential

(PECL)

stats_rand_gen_exponential -- Generates a single random deviate from an exponential distribution with mean "av"

Popis

float stats_rand_gen_exponential ( float av )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

av

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity