Forum und email
stats_rand_gen_int

stats_rand_gen_int

(no version information, might be only in CVS)

stats_rand_gen_int -- Generates random integer between 1 and 2147483562

Popis

int stats_rand_gen_int ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity