Forum und email
stats_rand_gen_ipoisson

stats_rand_gen_ipoisson

(PECL)

stats_rand_gen_ipoisson -- Generates a single random deviate from a Poisson distribution with mean "mu" (mu >= 0.0).

Popis

int stats_rand_gen_ipoisson ( float mu )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mu

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity