Forum und email
stats_rand_get_seeds

stats_rand_get_seeds

(no version information, might be only in CVS)

stats_rand_get_seeds -- Not documented

Popis

array stats_rand_get_seeds ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity