Forum und email
stats_rand_phrase_to_seeds

stats_rand_phrase_to_seeds

(PECL)

stats_rand_phrase_to_seeds -- generate two seeds for the RGN random number generator

Popis

array stats_rand_phrase_to_seeds ( string phrase )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

phrase

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity