Forum und email
stats_rand_ranf

stats_rand_ranf

(PECL)

stats_rand_ranf -- Returns a random floating point number from a uniform distribution over 0 - 1 (endpoints of this interval are not returned) using the current generator

Popis

float stats_rand_ranf ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity