Forum und email
stats_rand_setall

stats_rand_setall

(PECL)

stats_rand_setall -- Not documented

Popis

void stats_rand_setall ( int iseed1, int iseed2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

iseed1

Its description

iseed2

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity