Forum und email
stats_skew

stats_skew

(PECL)

stats_skew -- Computes the skewness of the data in the array

Popis

float stats_skew ( array a )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity