Forum und email
stats_standard_deviation

stats_standard_deviation

(PECL)

stats_standard_deviation -- Returns the standard deviation

Popis

float stats_standard_deviation ( array a [, bool sample] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

sample

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity