Forum und email
stats_stat_binomial_coef

stats_stat_binomial_coef

(PECL)

stats_stat_binomial_coef -- Not documented

Popis

float stats_stat_binomial_coef ( int x, int n )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

x

Its description

n

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity