Forum und email
stats_stat_correlation

stats_stat_correlation

(PECL)

stats_stat_correlation -- Not documented

Popis

float stats_stat_correlation ( array arr1, array arr2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

arr1

Its description

arr2

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity