Forum und email
stats_stat_gennch

stats_stat_gennch

(no version information, might be only in CVS)

stats_stat_gennch -- Not documented

Popis

float stats_stat_gennch ( int n )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

n

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity