Forum und email
stats_stat_independent_t

stats_stat_independent_t

(PECL)

stats_stat_independent_t -- Not documented

Popis

float stats_stat_independent_t ( array arr1, array arr2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

arr1

Its description

arr2

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity