Forum und email
stats_stat_percentile

stats_stat_percentile

(PECL)

stats_stat_percentile -- Not documented

Popis

float stats_stat_percentile ( float df, float xnonc )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

df

Its description

xnonc

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity