Forum und email
stats_stat_powersum

stats_stat_powersum

(PECL)

stats_stat_powersum -- Not documented

Popis

float stats_stat_powersum ( array arr, float power )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

arr

Its description

power

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity