Forum und email
stats_variance

stats_variance

(PECL)

stats_variance -- Returns the population variance

Popis

float stats_variance ( array a [, bool sample] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

a

Its description

sample

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity