Forum und email
swf_enddoaction

swf_enddoaction

(PHP 4, PECL)

swf_enddoaction -- End the current action

Popis

void swf_enddoaction ( void )

Ends the current action started by the swf_startdoaction() function.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.