Forum und email
swf_endshape

swf_endshape

(PHP 4, PECL)

swf_endshape -- Completes the definition of the current shape

Popis

void swf_endshape ( void )

The swf_endshape() completes the definition of the current shape.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.