next"HREF="function.tidy-node-next.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in C..."/>
Forum und email
tidy_node->get_nodes

tidy_node->get_nodes

(no version information, might be only in CVS)

tidy_node->get_nodes --  Return an array of nodes under this node with the specified id

Description

array tidy_node->get_nodes ( int node_id )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.