prev"HREF="function.tidy-node-prev.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS)..."/>
Forum und email
tidy_node->next

tidy_node->next

(no version information, might be only in CVS)

tidy_node->next --  Returns the next sibling to this node

Description

tidy_node tidy_node->next ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.