Forum und email
tidy_parse_string

tidy_parse_string

(PHP 5)

tidy_parse_string --  Parse a document stored in a string

Description

Procedural style:

tidy tidy_parse_string ( string input [, mixed config [, string encoding]] )

Object oriented style:

bool tidy->parseString ( string input [, mixed config [, string encoding]] )

tidy_parse_string() parses a document stored in a string.

Parametr config lze předávat jak jako pole, tak jako řetězec. Předává-li se jako řetězec, představuje název konfiguračního souboru, jinak jsou obsažené parametry přímo interpretovány. Vysvětlení všech voleb naleznete na https://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html

Parametr encoding nastavuje kódování pro vstupní/výstupní dokumenty. Možné hodnoty parametru encoding jsou: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso202, utf16le, utf16be, utf16, mac, win1252, ibm858, big5 a shiftjis.

Příklad 1. tidy_parse_string() example

<?php
ob_start
();
?>

<html>
  <head>
   <title>test</title>
  </head>
  <body>
   <p>error<br>another line</i>
  </body>
</html>

<?php

$buffer
= ob_get_clean();
$config = array('indent' => TRUE,
                
'output-xhtml' => TRUE,
                
'wrap' => 200);

$tidy = tidy_parse_string($buffer, $config, 'UTF8');

$tidy->cleanRepair();
echo
$tidy;
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>
   test
  </title>
 </head>
 <body>
  <p>
   error<br />
   another line
  </p>
 </body>
</html>

Poznámka: Ve verzi Tidy 2.0 byly přidány nepovinné parametry config_options a enconding.

See also tidy_parse_file(), tidy_repair_file() and tidy_repair_string().