Forum und email
tidy_repair_string

tidy_repair_string

(PHP 5)

tidy_repair_string --  Repair a string using an optionally provided configuration file

Description

string tidy_repair_string ( string data [, mixed config [, string encoding]] )

This function repairs the given string.

Parametr config lze předávat jak jako pole, tak jako řetězec. Předává-li se jako řetězec, představuje název konfiguračního souboru, jinak jsou obsažené parametry přímo interpretovány. Vysvětlení všech voleb naleznete na https://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html

Parametr encoding nastavuje kódování pro vstupní/výstupní dokumenty. Možné hodnoty parametru encoding jsou: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso202, utf16le, utf16be, utf16, mac, win1252, ibm858, big5 a shiftjis.

Příklad 1. tidy_repair_string() example

<?php
ob_start
();
?>

<html>
  <head>
    <title>test</title>
  </head>
  <body>
    <p>error</i>
  </body>
</html>

<?php

$buffer
= ob_get_clean();
$tidy = tidy_repair_string($buffer);

echo
$tidy;
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<title>test</title>
</head>
<body>
<p>error</p>
</body>
</html>

Poznámka: Ve verzi Tidy 2.0 byly přidány nepovinné parametry config_options a enconding.

See also tidy_parse_file(), tidy_parse_string() and tidy_repair_file().