Forum und email
tidy_reset_config

tidy_reset_config

(no version information, might be only in CVS)

tidy_reset_config --  Restore Tidy configuration to default values

Description

bool tidy_reset_config ( void )

This function restores the Tidy configuration to the default values.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v Tidy 1.0. Ve verzi Tidy 2.0 je překonána a byla proto odstraněna.