Forum und email
tidy_set_encoding

tidy_set_encoding

(no version information, might be only in CVS)

tidy_set_encoding --  Set the input/output character encoding for parsing markup

Description

bool tidy_set_encoding ( string encoding )

Sets the encoding for input/output documents. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání. Possible values for encoding are ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 and shiftjis

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v Tidy 1.0. Ve verzi Tidy 2.0 je překonána a byla proto odstraněna.