Forum und email
tidy_setopt

tidy_setopt

(no version information, might be only in CVS)

tidy_setopt --  Updates the configuration settings for the specified tidy document

Description

bool tidy_setopt ( string option, mixed value )

tidy_setopt() updates the specified option with a new value. You will find a list with each configuration option at: https://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html.

Příklad 1. tidy_setopt() example

<?php
$html
= '<p>test</i>';

$tidy = tidy_parse_string($html);

tidy_setopt('indent', FALSE);
?>

See also tidy_getopt(), tidy_get_config(), tidy_reset_config() and tidy_save_config().

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v Tidy 1.0. Ve verzi Tidy 2.0 je překonána a byla proto odstraněna.