isHtml"HREF="function.tidynode-ishtml.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) t..."/>
Forum und email
tidyNode->isComment

tidyNode->isComment

(no version information, might be only in CVS)

tidyNode->isComment --  Returns true if this node represents a comment

Description

bool tidyNode->isComment ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: This function was named tidy_node->is_comment() in PHP 4/Tidy 1.