isJste"HREF="function.tidynode-isjste.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in C..."/>
Forum und email
tidyNode->isHtml

tidyNode->isHtml

(no version information, might be only in CVS)

tidyNode->isHtml --  Returns true if this node is part of a HTML document

Description

bool tidyNode->isHtml ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: This function was named tidy_node->is_html() in PHP 4/Tidy 1.