isPhp"HREF="function.tidynode-isphp.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) tidy..."/>
Forum und email
tidyNode->isJste

tidyNode->isJste

(no version information, might be only in CVS)

tidyNode->isJste --  Returns true if this node is JSTE

Description

bool tidyNode->isJste ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Poznámka: This function was named tidy_node->is_jste() in PHP 4/Tidy 1.